Κραυγή αγωνίας συγγενών των ασθενών που χειρουργήθηκαν για καταρράκτη