Κρέας “σε αναμονή”, η φιλανθρωπική δράση που συγκινεί