Μ. Θεοδωρίδου: «Η πρώτη δόση του εμβολίου δεν αρκεί για να μην νοσήσει κάποιος»…