Μια κούρδισσα μαχήτρια στο Καρά Τεπέ | TPP Αποστολή στη Λέσβο