Νέα Χρονιά | Η υποδοχή του 2021 στην Ελλάδα | 01/01/2020 | ΕΡΤ