Νίκολας Παπαδόπουλος – Πρόεδρος ΔΗΚΟ για κρατικό προϋπολογισμό