Ο Αγαθοκλης Χριστοφίδης για τις έγκυες με κορωνοϊό