Ο Διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρομείων για τις καθυστερήσεις στις παραδοσεις πακέτων