Ο Δρ. Πάνος για την επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου