Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ για το restart της οικονομίας