Ο Γιάννης Καρούσος για τις εξελίξεις με δρόμο Πάφου – Πόλης