Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου