Ο Μάριος Πετρίδης για τα ευρήματα σε σχέση με τους Υποψήφιους Προέδρους