Ο Πρόδρομος Αργυρίδης για τα αιτήματα των νοσηλευτών