Ο Σταθμάρχης Τροόδους για την κατάσταση με τους επισκέπτες στην οροσειρά