«Ως και 30% πιο θανατηφόρο το βρετανικό στέλεχος του κορονοϊού»…