Ουδέν μεμπτό από το πόρισμα για τους ασθενείς με καταρράκτη