Παγοποιήθηκαν προσλήψεις και διαγωνισμοί λόγω της καταψήφισης του προϋπολογισμού