Πανδημία και ναρκωτικά: Οι συνέπειες για τους χρήστες, οι νέες μέθοδοι των εμπόρων…