Παράδοση – παραλαβή στο υπουργείο Τουρισμού | 05/01/2021 | ΕΡΤ