Παράγκες – θησαυροί στα βράχια της αθηναϊκής Ριβιέρας | 13/01/2021 | ΕΡΤ