Πάρκα και πλατείες “ψήφισαν” οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, θάλασσα οι υπόλοιποι