Περιφρουρεί ναούς και στήνει πλάνο ενόψει Φώτων η Αστυνομία