Περίμενε για μέρες τον ιδιοκτήτη του έξω από το νοσοκομείο