Ποια η γνώμη των πολιτών για τις πρώτες χαλαρώσεις των μέτρων