Πύλη εμβολιασμού, συνεχίζεται η διαδικασία για ραντεβού