Πυρετός διαβουλεύσεων ενόψει της Πενταμερούς-Ποιες οι αντιδράσεις των κομμάτων