Πολωνία, Ρωσία, Ιταλία: Επιστροφή στα θρανία για κάποιους μαθητές…