Πρόγραμμα «Γέφυρα» και για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων |07-01-2021 ΕΡΤ|