Πρόλαβε τον Αναστασιάδη η Μέρκελ, παραβίασε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για εμβόλια