Πρωτοχρονιά της πανδημίας: Μέτρα και περιορισμοί σε όλη την Ευρώπη…