Πρωτοβουλία ΟΕΒ για μαζική συμμετοχή εργαζομένων σε rapid tests