Πτητικά μέσα «χτενίζουν» το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας (2)