Σάββας Πέρδιος για τις συνέπειες της πανδημίας στον τουρισμό