Συγκλονιστική μαρτυρία για το εμπόριο ανθρώπων | 13/01/2021 | ΕΡΤ