Σύσκεψη Αρχηγών για ανάλυση του αναθεωρημένου προϋπολογισμού