Σύστημα πρόβλεψης πλημμυρών στο Κιλκίς | 15/01/2021 | ΕΡΤ