Στέλλα Κυριακίδου για την προμήθεια εμβολίων στην ΕΕ