Στέλλα Κυριακίδου: Ισότιμα και ταυτόχρονα τα εμβόλια σε όλα τα κράτη-μέλη…