Θεοφάνεια με μάσκες, αποστάσεις και ελέγχους από την Αστυνομία