Τι ισχύει και τι δεν ισχύει για μετάβαση στο Τροόδος