Το ευχαριστώ των ηλικιωμένων για τον εμβολιασμό τους