«Το Ισλάμ στηρίζει το εμβόλιο και την επιστήμη» σημειώνουν μελετήτες…