Το νέο Διάταγμα «γέμισε» τα πάρκα και τις παραλίες