Το παράπονο του 10χρονου Ανδρέα, ένας από τους λιγοστούς κατοίκους στα Στροβίλια