Το Παρίσι αιφνιδιάζει την Άγκυρα: Με εντολή Μακρόν το Charles de Gaulle στην Α. Μεσόγειο