Τουρκία: Σοβαρή και γενικευμένη λειψυδρία προκαλεί αναταράξεις στην χώρα