Τριπλασιάζονται οι αμοιβές της Ερευνητικής Επιτροπής για διαβατήρια