Τρομακτική συγκέντρωση ισχύος στην Α. Μεσόγειο: Γαλλο-αιγυπτιακό σενάριο στοχοποιεί την Τουρκία