Βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει από αύριο την Κύπρο- Αισθητή πτώση θερμοκρασίας